top of page
Pausing While Typing

Integritetspolicy

Författarkurser ägs och drivs av Blackdiary AB.

Din integritet är viktig

För Blackdiary AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Blackdiary behandlar dina personuppgifter när du:

  • Prenumererar på nyhetsbrev

  • Köper någonting i webbshoppen

  • Kontaktar oss i andra ärenden via e-post eller sociala medier.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder, IP-adress och e-postadress. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

 

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Blackdiary AB:s verksamhet är Blackdiary AB personuppgiftsansvarig. (Organisationsnummer: 559389-5112). 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn och e-postadress. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera till dig via e-postutskicken som du skrivit upp dig på. Vid köp av produkter i webbshop behandlar vi personuppgifter som namn, adress, personnummer och e-post för att kunna fullfölja beställningen.


Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

 

Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Natalie Forslind som är ansvarig för personuppgiftsfrågor via: integritet@blackdiary.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

bottom of page